Торговые марки

Класс 35

Агентства комерційного інформування, Адміністративне обробляння замовлень на купівлю, Аналізування собівартості, Артисти-виконавці (Керування справами ), Аукціонний продаж, Бухгалтерський облік, Вивчання ринку, Визначання громадської думки, Випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників, Виставки (Влаштовування ) на комерційні або рекламні потреби, Відповідачі телефонні (Послуги ) для відсутніх абонентів, Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби, Влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби, Газети (Передплачування ) [посередництво], Готелі (Керування справами в ), Громадська думка (Визначання ), Демонстрування товарів, Ділове досліджування, Ділове інформування, Ділове оцінювання, Ділове розвідування, Ділові довідки, Довідки ділові, Документи (Множення ), Допомога в керуванні справами, Досліджування ділове, Досліджування ринкове, Економічне прогнозування, Експертування на ділову успішність, Замовлення на купівлю (Адміністративне обробляння ), Записування повідомин, Засоби комунікації (Представляння продуктів через ), з метою роздрібного продажу, Збирання інформації до комп'ютерних баз даних, Збирання статистичних даних, Звіти про стан рахунків (Складання ), Зв'язки з громадськістю (Послуги щодо ), Зразки (Розповсюджування ), Імпортно-експортні агентства, Інвойсування, Інформування ділове, Канцелярські машини і обладдя (Наймання [прокат] ), *Керування (Допомога у комерційному або промисловому ), Керування (Дорадча допомога в діловому ), Керування (Комерційне ) ліцензуванням товарів і послуг для інших, Керування комп'ютерними файлами, Керування справами (Допомога в ), Керування справами (Консультування щодо ), Керування справами (Поради щодо налагоджування і ), Керування справами артистів-виконавців, Керування справами в готелях, Комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів], Комерційне або промислове керування (Допомога у ), Комерційне інформування (Агентства ), Комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших, Комплектування штату працівників, Комп'ютерні бази даних (Збирання інформації до ), Комп'ютерні бази даних (Упорядковування [систематизування] інформації ), Консультації для споживачів (Комерційна інформація і ) [центри підтримки споживачів], Консультування фахове щодо підприємництва, Консультування щодо налагоджування справ, Консультування щодо штату працівників, Ліс [дерево] на пні (Оцінювання ), Ліцензування товарів і послуг для інших (Комерційне керування ), Манекенники (Послуги ) для рекламування або сприяння продажеві, Машинописні роботи, Множення документів, Написання рекламних текстів, Обробляння (Адміністративне ) замовлень на купівлю, Обробляння текстів, Огляд преси (Послуги щодо ), Оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів, Оформляння вітрин, Оцінювання вовни, Оцінювання ділове, Оцінювання лісу [дерева] на пні, Перевіряння рахунків [аудит], Передплачування газет [посередництво], Передплачування телекомунікаційних послуг для інших, Перенаймання приміщень, Підприємництво (Фахове консультування щодо ), Платіжні документи (Готування ), Податкові декларації (Складання ), Послуги з порівнювання цін, Послуги з розміщування рекламних матеріалів, Послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога], Послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам], Послуги секретарів, Послуги стенографістів, Пошук спонсорів, Працевлаштовування (Служби ), Представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, Прогнозування економічне, Промислове керування (Допомога у комерційному або ), Психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників, Публікування рекламних текстів, Радіорекламування, Реклама поштою, Реклами (Наймання [орендування] місця на ), Рекламний час на засобах інформування (Наймання ), Рекламні агентства, Рекламні матеріали (Наймання [прокат] ), Рекламні матеріали (Оновлювання, коригування та удосконалювання ), Рекламні матеріали (Розповсюджування ), Рекламні смуги (Готування ), Рекламні тексти (Написання ), Рекламні тексти (Публікування ), Рекламування, Рекламування через комп'ютерну мережу, Розвідування ділове, Роздрібний продаж (Представляння продуктів через засоби комунікації з метою ), Розклеювання [розміщування] афіш, об'яв, Розповсюджування зразків, Розповсюджування рекламних матеріалів, Розсилання поштою рекламних матеріалів, Собівартість (Аналізування ), Споживачі (Комерційна інформація і консультації для ) [центри підтримки споживачів], Сприяння продажеві [посередництво], Стан рахунків (Складання звітів про ), Статистичні дані (Збирання ), Текст (Обробляння ), Тексти (Написання рекламних ), Телевізійне рекламування, Телекомунікаційні послуги (Передплачування ) для інших, Телефонні відповідачі (Послуги ) для відсутніх абонентів, Торговельні автомати (Наймання [прокат] ), Упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних, Фотокопіювальна техніка (Наймання [прокат] ), Фотокопіювання, Штат працівників (Комплектування ), Штат працівників (Консультування щодо ), Шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших, Ярмарки (Влаштовування ) на комерційні або рекламні потреби

 My statusSkype:cdcopyoffice
Киев:
(044) 501-13-54
(044) 233-21-72
Харьков:
(057) 761-05-62
Днепропетровск:
(056) 767-13-11
Донецк:
(062) 330-84-32 новый
Одесса:
(048) 735-15-72
Львов:
(032) 242-26-00
Симферополь:
(0652) 71-30-16
мобильные:
(063) 761-05-62 life:)
(063) 797-23-72 life:)

Какой товар/услугу будете регистрировать?
Смотреть полный
перечень классов
Разработано студией Webkomora Торговые марки | Тиражирование CD | Печать этикетки | Контакты |